Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden :
1. Onze facturen zijn kontant betaalbaar in Bornem voor de vervaldag (14 dagen faktuurdatum) vermeld op de factuur.
2. Iedere vertraging van betaling geeft recht op een jaarlijkse intrest van 10%.
3. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege verhoogd
zonder voorafgaandelijke verwittiging, met een forfaitair bedrag van 10%, van het totaal vervallen bedrag, met een minimum van 250,00 €.
4. Alle klachten moeten, om geldig te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per
aangetekend schrijven aan TRS bekend gemaakt worden.
5. Alle prijzen in Euro ex BTW.
6. Geldigheidsduur offerte : 8 dagen.
7. Betalen van het voorschot bevestigd de goedkeuring van de respectievelijke offerte en dus ook de uitvoering van de werken.
8. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, kontrakten, overeenkomsten en facturen.
9. Alle geleverde en geplaatste onderdelen van de installatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer.
10. Alle in- en opbouw schakelmateriaal is van het merk Niko type Original wit of Hydro. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
11. Te voorzien en vrij te houden ruimte voor zekeringkasten : minimum 2Mx2,30M (bxh).
12. In de prijzen is het gebruik van kabelgoot niet inbegrepen. Tenzij anders vermeld.
13. Er wordt bij de prijsberekening vanuit gegaan dat de nutsleidingen reeds in de woning binnen komen op de plaats van de zekeringkast(en). Extra kosten hiervoor worden apart verrekend na plaatsing van deze leidingen. (afhankelijk van leveranciers)
14. Bij domotica installaties wordt er een basis programmatie voorzien en 1 aanpassing van de programmaties binnen 3 maand na het betrekken/in dienst nemen van de woning/kantoor/KMO. Tenzij anders vermeldt in de overeenkomst.
15. Programmeren van domotica installaties ter plaatse wordt altijd in regie aangerekend. Programmeren vanop afstand wordt aangerekend op basis van de overeenkomst, hiervoor is wel toegang tot het netwerk nodig vanop afstand.
16. Als er om een of andere reden geen toegang op afstand mogelijk is tot het datanetwerk of de domotica installatie (al dan niet door technisch probleem of omdat klant dat niet wil), dan wordt het programmeren ter plaatse altijd in regie aangerekend.
17. Programmeren van touchscreens, lay-out voor smartphone, PC of tablet is nooit standaard mee voorzien in offertes. Dit dient apart vermeld te worden of wordt in regie aangerekend.
18. Meerwerken worden berekend op basis van de aard en hoedanigheid van de meerwerken en niet noodzakelijk volgens de basis eenheidsprijzen.
19. Prijsstijgingen bij onze leveranciers worden doorgerekend naar de klant.
20. Indien er op dezelfde bouwplaats gelijktijdig opdrachten worden uitgevoerd door verschillende aannemers kan dit leiden tot vertragingen en extra kosten. Deze kosten worden verhaald op de klant, hoofdaannemer, architect of werfcoördinator.
21. Lichtpunten : in de overeenkomst is niets voorzien voor inbouwspots, armaturen die specifieke ophanging vereisen, inbouwdozen voor spots of transformatoren of de transformatoren zelf. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
22. Afvalverwerking : alle afval wordt door klant zelf opgeruimd en afgevoerd. TRS houdt de werf wel proper en net, maar voert geen afval af of verwerkt geen afval. UItzondering is mogelijk, maar dan staat dit uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.
23. Alvorens met de werken te kunnen starten dient TRS in het bezit te zijn van gedetailleerde plannen. Zowel een algemeen plan, als plan van keuken en badkamer, slaapkamers (positie van bed en kasten). Tevens dienen de posities van de lichtpunten vermeld te staan op het plan (met afstanden erbij), diameters van inbouwspots en de posities van stopkontakten die op een exacte plaats dienen te staan voor het aansluiten van bepaalde toestellen. Al deze gegevens zijn ook noodzakelijk alvorens met de werken te kunnen starten en een planning op te stellen voor het verloop van de werken.
24. Er dienen vertikale schachten voorzien te zijn waarlangs de bekabeling naar de verschillende verdiepen kan gebeuren.
25. De kabels en leidingen (bundels) die op de beton lopen hebben een dikte tussen 3cm en 6cm met een maximum van 8cm op plaatsen waar vele leidingen samenkomen.
26. Vloeren, wanden, meubilair, toestellen of andere zaken die mogelijk schade kunnen ondervinden door werken aan de elektrische installatie dienen door de klant zelf voorzien te worden van de nodige bescherming. En dit zowel tegen mechanische al ook tegen mogelijk elektrische schade.
27. De goede installatie en werking van software en applicaties op servers en individuele computers is altijd afhankelijk van de besturingsystemen, reeds geïnstalleerd software en applicaties op deze computers en het datanetwerk op zich. NIet alle software en applicaties zijn geschikt voor alle besturingssystemen of om op zelfde computer te draaien met reeds bestaande software.
28. Het instellen van de nodige settings in het datanetwerk om toegang tot de domotica installatie zowel voor bediening als programmeren en dit zowel intern als vanop afstand is niet inbegrepen in totaalprijs , tenzij anders vermeld in de offerte.
29. Alle geleverde en geplaatste materialen en goederen blijven eigendom van TRS tot algehele betaling van de faktuur(en).
30. Produktgarantie omvat enkel de garantie voor de defekte materialen in de door de fabrikant opgegeven garantie periode. Alle transportkosten voor retoursturen en leveren van nieuwe onderdelen, verplaatsingskosten voor het ophalen en opnieuw installeren van garantie onderdelen worden aangerekend en vallen dus niet onder de garantie. Indien specifiek vermeld is het installeren op zich van garantie onderdelen wel mee vervat in de garantie, maar dan is dit vermeld op de offerte/faktuur.
31. Op Siemens artikelen zit een garantie van 18 maanden na de productiedatum, ongeacht de aankoopdatum. Deze 18 maanden zijn als volgt verdeeld: 6 maanden tussen fabriek en de uiteindelijke levering van de distributeur naar de dealer en 12 maanden garantie t.b.v. de eindklant. De uiteindelijke factuurdatum is niet van tel voor de garantieperiode.
32. Het geven van de opdracht door de klant aan TRS, houdt in dat de klant de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden accepteert.
33. De definitieve keuring en het bijhoreden keuringsverslag afgeleverd door een erkende instantie en waarvan de klant ook een exemplaar ontvangt, is geldig als bewijs van definitieve oplevering en aanvaarding van de uitegevoerde werken door de klant.
34. Parking : er dient parking voorzien te worden voor 1 Lichte vrachtwagen met aanhangwagen (Totale lengte van de parking 10 meter). Deze parking dient zo dicht mogelijk bij de ingang te zijn, maximum van 10 meter. Mogelijke kosten hiervoor zijn ten laste van de klant.Tenzij anders vermeld in de overeenkomst.