Disclaimer

Disclaimer

TRS bvba besteedt veel zorg aan de creatie van haar website en het up-to-date houden ervan. De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie op deze site en de informatie op de sites waar de hyperlinks naartoe leiden kan wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

TRS bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de site of de inhoud van de sites waartoe de hyperlinks leiden, noch voor het gebruik hiervan. We kunnen dan ook niet aanprakelijk worden gesteld voor fouten in internetadressen op deze site, noch voor eventuele fouten van eender welke andere aard ook.

TRS bvba is niet verantwoordelijk voor problemen ontstaan uit het oproepen, bekijken en gebruiken van deze website of downloaden van software of bestanden van onze site, noch van de websites naarwaar hyperlinks gelegd zijn.
Bij het downloaden, installeren of gebruiken van de software of bestanden, verklaart de gebruiker zich akkoord de volledige verantwoordelijkheid hierover op zich te nemen.

Handvest voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer :

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 25 oktober 1995, verplicht ons jou op de hoogte te stellen van bepaalde punten omtrent het verzamelen van persoonsgegevens.

Door communicatie via e-mail of door gebruik van de formulieren op deze website, komt TRS bvba automatisch in het bezit van jouw persoonsgegevens, die elektronisch verwerkt worden.

Via onze log-server weten we wanneer en hoeveel er gesurft werd van op een bepaald IP-adres. Door het surfen en/of inloggen op onze website is bekend wie er op welk ogenblik onze site geraadpleegd heeft. Deze informatie wordt vooral gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en om onze website verder te optimaliseren naar de gebruiker toe.

Jouw persoonsgegevens kunnen automatisch verzameld worden door TRS bvba via bovenstaande kanalen met als doel een nog betere service te kunnen bieden.

Aan de hand van al deze nauwkeurige gegevens, zijn we in staat je gerichte relevante informatie te verschaffen. Zowel via onze website als via mail, fax, post, telefoon,...
Zo blijf je op de hoogte van al onze nieuwe producten, diensten en ontwikkelingen.

De persoonsgegevens worden enkel binnen TRS bvba gebruikt en worden niet vrijgegeven via onze website of via de "cc" en "Bcc"-functies in e-mailberichten e.d.
Er worden geen ongeïncripteerde persoonsgegevens bewaard op onze dbase-webservers, zodat het mogelijk stelen van deze gegevens over het internet tot een minimum herleid wordt.

Er wordt ook geen misbruik gemaakt van de door ons gekende informatie. Er worden enkel gerichte mailings verstuurd, waarbij telkens de mogelijkheid tot kosteloze uitschrijving gegeven wordt.

De informatie wordt noch doorgegeven noch verkocht aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, enkel wanneer bevoegde instanties ons om deze informatie vragen, wordt deze vrijgegeven.

Natuurlijk heb je het recht te weten welke informatie wij van jou bezitten. Je kan je gegevens ter controle opvragen of ons vragen je gegevens te schrappen uit onze databanken. Dit kan op het e-mailadres : info@trs-bvba.be. Uiteraard gebeurt dit geheel kosteloos.

Als je vindt dat onze website niet overeenstemt met het Handvest voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, laat het ons dan zeker weten op het e-mailadres info@trs-bvba.be of via ons postadres :

TRS bvba
E. De Jonghestraat 71
2880 Wintam (Bornem)
België